ทำไมต้องแม็ทแอ็ดว้านซ์


เราเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับระดับประถมอย่างแท้จริง

          ประถมศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น อีกทั้งผู้เรียนประถมเป็น ผู้เรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แม็ทแอ็ดว้านซ์จึงเปิดรับเพียงระดับชั้นประถมเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จริงๆ


เราเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถของครูผู้สอนอย่างแท้จริง

          ครูคืออีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ ครูที่มีความรู้มากจะให้ความรู้กับผู้เรียนได้มาก นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวิชาคณิตศาสตร์ของแม็ทแอ็ดว้านซ์ จึงต้องสอนโดยครูประจำสถาบันที่ผ่านการคัดกรอง และฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเท่านั้น(ไม่ใช้ครูล่วงเวลา หรือ Part time) ส่วนวิชาอื่นๆก็สอนโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์อย่างแท้จริงเช่นกัน


เราเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับจำนวนผู้เรียนอย่างแท้จริง

          จำนวนผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนรู้ จำนวนผู้เรียนที่มากเกินไปจะทำให้ครูผู้สอนดูแลได้ไม่ทั่วถึง(อาจไม่ดูแลด้วยซ้ำไป) บรรยากาศในการเรียนรู้ก็วุ่นวายเกินไป ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกัน หากในแต่ละกลุ่มมีจำนวนผู้เรียนน้อยเกินไป ค่าเรียนของแต่ละคนก็จะแพงเกินจำเป็นเช่นกัน แม็ทแอ็ดว้านซ์จึงจำกัดจำนวนผู้เรียนของแต่ละหลักสูตรไว้อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อให้มีค่าเรียนที่ไม่แพงแต่ได้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


เราเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับหลักสูตรของผู้เรียนอย่างแท้จริง

          แต่ละคนมีความแตกต่างกัน หลักสูตรที่เหมาะสมจึงแตกต่างกันด้วย แม็ทแอ็ดว้านซ์เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่หลากหลายที่สุด จึงสามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง


เราเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับปัญหาของผู้เรียนอย่างแท้จริง

          แม็ทแอ็ดว้านซ์มีการทดสอบก่อนเรียนเสมอ เพื่อตรวจสอบปัญหาู้ของผู้เรียน หลังจากนั้นจึงทำการแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมให้ และเมื่อเรียนไปแล้ว ยังคงมีการทดสอบอยู่เสมอเพื่อติดตามปัญหาของผู้เรียนแล้วหาทางแก้ไข พร้อมทั้งมีรายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง


เราเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างแท้จริง

          แม็ทแอ็ดว้านซ์มีการตรวจสอบปัญหาผู้เรียน พร้อมแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน มีการตรวจสอบและติดตามปัญหาของผู้เรียนอยู่เสมอ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง มีการนัดสอนชดเชย ในวันที่ผู้เรียนขาดเรียน ช่วยให้ผู้เรียนไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ และมีการรับรองผล ช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าค่าเรียนที่จ่ายไปจะได้รับผลลัพธ์ที่คุ้มค่าแน่นอน

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com