หลักสูตร ค่ายติวเข้ม เข้าม.1 (ป.6)


ค่ายติวเข้ม เข้าม.1 คืออะไร

          หลักสูตรติวเข้มสำหรับคนที่กำลังจะสอบเข้าม.1 โดย เรียน ใช้ชีวิต และทำกิจกรรมทุกๆอย่างอยู่ที่ค่ายจุดเด่นของหลักสูตร

          เป็นการเรียน และใช้ชีวิตในค่าย ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ
          มีพี่เลี้ยงและครู คอยดูแลอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญสูงในเนื้อหาวิชาโดยตรง
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 30 คน โดยมีครูพี่เลี้ยงช่วยดูแล
          เนื้อหาที่เรียนและแบบฝึกหัดจะรวบรวมมาครบทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการสอบเข้า
          มีปริมาณเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่มาก สอดคล้องกับเวลาเรียนต่อวันที่มากเป็นพิเศษ
          เรียนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบ ผ่อนคลาย เหมาะแก่การติวเข้ม
          มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากมาย ทั้งกิจกรรมแข่งขัน การนั่งสมาธิ
             กายบริหาร และการทบทวนตำรา
          มีกิจกรรมสันทนาการ ในช่วงเย็นเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนอย่างหนักมาทั้งวัน
          มีการแนะแนวจาก ครู/รุ่นพี่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมสู่การเข้ารั้วมัธยมมากขึ้น


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีที่อยู่ไกล หรือผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสู่การสอบเข้ามัธยม

เรียนต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เริ่มค่ายจนจบค่าย

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com