หลักสูตร คณิตเสริมอัจฉริยะ์ (ป.4 - ป.6)


คณิตเสริมอัจฉริยะคืออะไร

          คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้ในเชิงลึกของแต่ละเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่สามารถนำไปสอบแข่งขันในระดับต่างๆได้


จุดเด่นของหลักสูตร

          สอนเทคนิคการคิดเลขเร็วรูปแบบต่างๆ
          แบบฝึกหัดที่เรียนเริ่มต้นที่ระดับยากขึ้นไป
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญสูง
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 10 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          เน้นการคิดโจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ
          เน้นการเรียนรู้ข้อสอบแข่งขันจริงเป็นหลัก
          เป็นการทำแบบฝึกหัดโดยเน้นการเชื่อมโยงและการเข้าใจ
             เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องท่องสูตร
          แบบฝึกหัดทั้งหมดเป็นการแสดงวิธีทำ
          มีการทดสอบหลังจากเรียนทุกสัปดาห์
          มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้กลับไปฝึกทุกสัปดาห์


สิ่งที่ต้องคำนึง

          เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ยากมาก ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานก่อนเรียน


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการมีความรู้ความสามารถเพื่อการสอบแข่งขันระดับต่างๆ การสอบเข้าห้องพิเศษชั้นมัธยม หรือผู้ที่ต้องการมีวิสัยทัศน์ในการคิดแก้ปัญหาในระดับที่สูง


เรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com