บรรยากาศการเรียนรู้

มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เด็กประถมต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด การดูแลที่ทั่วถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ตรวจเอกสารที่เด็กทำทุกครั้ง นี่คือหนึ่งในหลักการคุณภาพของเรา
     
คณิตครบเครื่อง หนังสือที่ใช้เรียนมีครบทั้ง เนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด คณิตตะลุยโจทย์ ไม่เพียงสอนคณิตฯ แต่ยังสอนการบ้าน และทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย คณิตเสริมอัจฉริยะ ทุกข้อแสดงวิธีทำเท่านั้น ช่วยให้การเรียนรู้ได้ผลดียิ่งขึ้น
     
มีอุปกรณ์กีฬาและบันเทิงมากมาย เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายทั้งก่อนและหลังเรียน มีการทดสอบก่อนเรียน เพื่อแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน มีการสอนเพิ่มให้ฟรี! สำหรับนักเรียนที่จะไปสอบแข่งขันรายการต่างๆ
     
วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม สอนโดยใช้สื่ออุปกรณ์เป็นหลัก ช่วยให้การเรียนรู้หวังผลได้มากขึ้น มีการทดสอบทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบถึงพัฒนาการและปัญหา การเรียนที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดี

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com