หลักสูตร

     ทุกหลักสูตร ออกแบบมาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน โดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้

ช่วงเวลา
หลักสูตร
ชั้นปีที่รับ
ผู้เรียนสูงสุด/กลุ่ม
เปิดเทอม
คณิตครบเครื่อง
ป.4 - ป.6
20 คน
คณิตตะลุยโจทย์
ป.1 - ป.6
10 คน
คณิตเสริมอัจฉริยะ
ป.4 - ป.6
10 คน
คณิตเสริมสร้างทักษะ
ป.1 - ป.6
5 คน
เสริมทักษะ 4 วิชาหลัก
ป.4 - ป.6
20 คน
ปิดเทอม1
คณิตล่วงหน้า
ป.4 - ป.6
20 คน
เสริมสร้างกระบวนการคิด
ป.1 - ป.3
20 คน
คณิตคิดเก่ง
ป.4 - ป.6
20 คน
ปิดเทอม2
คณิตล่วงหน้า
ป.4 - ป.6
20 คน
เส้นทางสู่อัจฉริยะ
ป.1 - ป.3
20 คน
คณิตคิดเก่ง
ป.4 - ป.6
20 คน
ล่วงหน้า 3 วิชาหลัก
ป.4 - ป.6
20 คน
คณิตเสริมสร้างทักษะ
ป.1 - ป.6
5 คน
ค่ายติวเข้ม เข้าม.1
ป.6
30 คน

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com