แนวคิดการเรียนรู้ของแม็ทแอ็ดว้านซ์

ให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้าน ซึ่งได้แก่หลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน (ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หลักสูตรที่เหมาะสมย่อมแตกต่างกันด้วย)  ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ  การเอาใจใส่ของครูผู้สอนที่ทั่วถึง สามารถรู้ถึงรายละเอียดปัญหาของผู้เรียนในแต่ละคน  มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่ดี ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมถึงมีระบบการวัดประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมทั้งการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที   นอกจากนี้ แม็ทแอ็ดว้านซ์ ยังคงให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องได้เรียนในบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ช่วงเวลาพักก็มีอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์สันทนาการมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com