แนวคิดการเรียนรู้ของแม็ทแอ็ดว้านซ์

ให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้าน ซึ่งได้แก่หลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน (ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หลักสูตรที่เหมาะสมย่อมแตกต่างกันด้วย)  ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ  การเอาใจใส่ของครูผู้สอนที่ทั่วถึง สามารถรู้ถึงรายละเอียดปัญหาของผู้เรียนในแต่ละคน  มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่ดี ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมถึงมีระบบการวัดประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมทั้งการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที   นอกจากนี้ แม็ทแอ็ดว้านซ์ ยังคงให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องได้เรียนในบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ช่วงเวลาพักก็มีอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์สันทนาการมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

เฉลยคำตอบ ทักษะ คณิตศาสตร์ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย 2562 ป.4 ป.5 ป.6
เฉลยคำตอบ ทักษะ คณิตศาสตร์ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย 2562 ป.4 ป.5 ป.6...
เฉลยคำตอบ อัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์ สสวท.ป.3 และ ป.6 ปี 2562
เฉลยคำตอบ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ สสวท. ปี 2562 (รอบที่1) ป.3 และ ป.6 ...
เฉลย คำตอบ การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 20 ปี 2562
เฉลย คำตอบ การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 20 ปี 2562...

ดูข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com