ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง


คำถาม : ทำไมค่าเรียนแพง

          คำตอบ : หากพิจารณาเพียงแค่ตัวเงิน อาจจะแพงกว่าที่อื่นๆบ้าง แต่ถ้ามองให้รอบด้านจริงๆ จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนจะได้อะไรมากกว่ามาก ทั้งครูผู้สอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจริงๆ แบบฝึกหัดที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อผู้เรียน หลักสูตรที่เหมาะกับตัวผู้เรียนจริงๆ และจำนวนผู้เรียนต่อกลุ่มที่มีปริมาณที่เหมาะสม สามารถดูแลได้ทั่วถึง ซึ่งถ้าหากนำที่อื่นๆมาเทียบที่เงื่อนไขเดียวกันแล้ว จะพบว่าแม็ทแอ็ดว้านซ์มีค่าเรียนที่ถูกที่สุดด้วยซ้ำไป

เรียนอย่างมีคุณภาพ ต่างกับการเรียนทั่วๆไป ต้นทุนจึงมีมากกว่าคำถาม : อาจารย์ผู้สอนเป็นใครมีคุณภาพจริงหรือ

          คำตอบ : อาจารย์คณิตศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจำของแม็ทแอ็ดว้านซ์ ที่ผ่านการค้ดเลือกและฝึกฝนมาอย่างดี สอนเพียงแต่คณิตฯประถมเท่านั้น จึงมีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ส่วนวิชาอื่นๆ เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ตรงมาอย่างยาวนาน มีผลงานและเกียรติประวัติมากมาย จึงมีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงเช่นกัน


คำถาม : แบบฝึกหัดคัดสรรมาจากไหน มีคุณภาพจริงหรือ

          คำตอบ : คัดสรรมาจากหลายทาง ทั้งตำราเรียน ตำราเสริมต่างๆ จากทางอินเตอร์เน็ต และส่วนหนึ่งแต่งขึ้นมาเอง เหตุที่ต้องมาจากหลายที่มา ก็เพื่อให้แบบฝึกหัดมีความหลากหลาย และครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด


คำถาม : มีการพิจารณาจำนวนนักเรียนในแต่ละหลักสูตรอย่างไร

          คำตอบ : หากเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาชัดเจนและไม่ยากจนเกินไป จากประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าสามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีผู้เรียนไม่เกิน 20 คน หลักสูตรที่มีเนื้อหาชัดเจน แต่ยากมาก หรือมีเนื้อหามากเป็นพิเศษ จะต้องมีผู้เรียนไม่เกิน 10 คน จึงจะดูแลได้ดี ส่วนหลักสูตรที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้เรียนเป็นหลัก แบบนี้ครูต้องให้การเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ จึงต้องรับผู้เรียนไม่เกิน 5 คน


คำถาม : จำนวนผู้เรียนต่อหลักสูตรรับน้อยกว่านี้ได้หรือไม่

          คำตอบ : เรามองว่าจำนวนผู้เรียนสูงสุดมีความเหมาะสมแล้ว แม้จะมีผู้เรียนน้อยกว่านี้ ประสิทธิภาพโดยรวมก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก ประกอบกับการจำกัดจำนวนผู้เรียนให้ลดลง จะทำให้ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเรียนต่อคนที่มากขึ้น ซึ่งเรามองว่าไม่จำเป็น ตรงกันข้ามหากหลักสูตรใดมีผู้เรียนไม่เต็ม เราก็คิดค่าเรียนเท่าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับผู้ปกครองมากกว่า


คำถาม : จะติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างไร

          คำตอบ : ผ่่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านทางเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์(มีรายงานให้ทราบทุกสัปดาห์)


คำถาม : จะมั่นใจในการเรียนรู้ที่แม็ทแอ็ดว้านซ์ได้มากน้อยแค่ไหน

          คำตอบ : เราเป็นสถาบันที่มีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบของการดำเนินงานที่สามารถติดตามผลลัพธ์ได้ตลอด และที่สำคัญมีการรับรองผลให้ด้วย ซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอน


คำถาม : ผู้เรียนเดิมมีสิทธิพิเศษอะไรหรือไม่

          คำตอบ : สำหรับผู้เรียนเดิมที่เรียนต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเรียนในครั้งต่อไปทันทีทุกหลักสูตร

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com