ทำความรู้จักเรา

 

ความเป็นมาของแม็ทแอ็ดว้านซ์

     แม็ทแอ็ดว้านซ์ คิดค้นขึ้นมาโดย 2 ผู้บริหารของโรงเรียนได้แก่ อ.นาย ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับ Master teacher ที่มีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี และ ปัจจุบันก็ยังคงสอนให้กับโรงเรียนชื่อดังระดับประเทศ อีกท่านหนึ่งก็คือ อ.โปร วิศวกรที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพมาอย่างมากมาย ซึ่งในอดีตเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง แต่ก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ จนกลายมาเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์ที่สุดคนหนึ่งได้ และด้วยประสบการณ์ตรงของ อ.โปร จึงทำให้แม็ทแอ็ดว้านซ์สามารถยืนยันได้ว่า เราคือผู้ที่รู้วิธีอย่างแท้จริงที่จะทำให้เด็กที่มีปัญหากลับมาเก่งคณิตศาสตร์ได้
     และด้วยการค้นคว้าอย่างหนักของผู้บริหารทั้ง 2 ทำให้แม็ทแอ็ดว้านซ์ได้รู้ว่า วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน "ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมย่อมแตกต่างกัน" ด้วยเหตุนี้ แม็ทแอ็ดว้านซ์ จึงเป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์ที่มีหลักสูตรที่หลากหลายที่สุด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง


ผู้บริหารแม็ทแอ็ดว้านซ์


ครูนาย
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
อาจารย์ระดับ Master Teacher ประจำโรงเรียนชื่อดัง

ครูโปร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัย
    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อดีตวิศวกรประจำบริษัทชื่อดัง
อดีตผู้บริหารประจำบริษัทชื่อดัง
อดีตนักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุด
    อันดับ 1 ของโรงเรียนชื่อดัง

  เราจะมุ่งมั่นพัฒนา  เพื่อคุณภาพการเรียนรู้   ที่ดีที่สุดยิ่งๆขึ้นต่อไป
นี่คือคำมั่นสัญญาจากเรา...ทีมงานแม็ทแอ็ดว้านซ

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com