หลักสูตร คณิตคิดเก่ง (ป.4 - ป.6)


คณิตคิดเก่ง คืออะไร

          คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ เรียนล่วงหน้าที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหาเป็นหลัก ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่ดี ไปพร้อมๆกับสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น


จุดเด่นของหลักสูตร

          เป็นการเรียนล่วงหน้ารูปแบบหนึ่ง
          เป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกการคิด และการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญ
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 20 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ทำ จะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
          มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอน ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สิ่งที่ต้องคำนึง

          เนื่องจากเป็นหลักสูตรเรียนล่วงหน้าที่เน้นการคิดเป็นหลัก ผู้ที่มีทักษะการคิดที่ไม่ดีอาจจะเรียนรู้ได้ลำบาก ผู้เรียนที่มีทักษะพื้นฐานที่ไม่ดี จึงควรต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนล่วงหน้า โดยที่มีทักษะการคิดที่ดีไปพร้อมๆกัน

เรียนวันเสาร์ และ/หรือ อาทิตย์ เวลา 8.30 - 14.00 น.

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com