หลักสูตร ล่วงหน้า 3 วิชา (ป.4 - ป.6)


ล่วงหน้า 3 วิชา คืออะไร

          คือหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของเปิดเทอมที่นำมาให้เรียนล่วงหน้าในช่วงเวลาปิดเทอม เพื่อให้เวลาเปิดเทอมสามารถเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น เรียนมีความสุขมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น


จุดเด่นของหลักสูตร

          สอนครบตามหลักสูตรกระทรวงฯทั้งหมด
          มีเนื้อหาที่ยากกว่าหลักสูตรกระทรวงฯเสริมเพิ่มให้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่มากกว่าโรงเรียน
          เรียนแบบเป็นกันเอง เพื่อให้ช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เครียดจนเกินไป
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 20 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          หนังสือที่ใช้เรียน จะมีทั้งการอธิบายเนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด
             ช่วยให้สามารถนำกลับมาทบทวนช่วงเปิดเทอมได้เป็นอย่างดี
          แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ทำ จะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
          มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอน ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สิ่งที่ต้องคำนึง

          เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีปริมาณเนื้อหา และแบบฝึกหัดมาก การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ดี จำเป็นต้องตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษ


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการให้ การเรียนในช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่ง่าย หรือผู้ที่ต้องการให้ตนเองมีพื้นฐานความรู้ที่ดี เพื่อที่จะไปเรียนในหลักสูตรที่ลึกกว่านี้ในตอนเปิดเทอม

เรียนจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00 - 15.30 น.

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com