แนวคิดการเรียนรู้


ให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยแห่งการเรียนรู้

          การเรียนรู้ที่ดีต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้าน ซึ่งได้แก่หลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน (ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หลักสูตรที่เหมาะสมย่อมแตกต่างกันด้วย)  ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ  การเอาใจใส่ของครูผู้สอนที่ทั่วถึง สามารถรู้ถึงรายละเอียดปัญหาของผู้เรียนในแต่ละคน  มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่ดี ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมถึงมีระบบการวัดประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมทั้งการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที   นอกจากนี้ แม็ทแอ็ดว้านซ์ ยังคงให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องได้เรียนในบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ช่วงเวลาพักมีอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์สันทนาการมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย


เรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

          สิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยเสริิมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ แม็ทแอ็ดว้านซ์จึงได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนในบรรยากาศที่ดี ซึ่งได้แก่ การเรียนกับครูที่ดีมีความรู้ความสามารถจริงๆ จำนวนเพื่อนร่วมห้องเรียนที่พอดีไม่มากเกินไปจนวุ่นวาย สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่ดี และอุปกรณ์ผ่อนคลายในเวลาพัก


เรียนรู้ภายใต้หลักสูตรที่เหมาะกับตัวผู้เรียนจริงๆ

          แม็ทแอ็ดว้านซ์มีหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่หลากหลายที่สุด ครอบคลุมทุกรูปแบบความต้องการทางการเรียนรู้ที่สุด อีกทั้งมีบริการตรวจสอบพื้นฐานและความต้องการก่อนเรียนให้ฟรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองจริงๆ


เรียนรู้ในหลากหลายมิติ ช่วยเติมเต็มความรู้ ครบทุกรูปแบบ

          หลักสูตรเปิดและปิดเทอมของแม็ทแอ็ดว้านซ์ จะมีความแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ในด้านอื่นๆที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยเสริมให้การเรียนรู้ในรูปแบบปกติมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เรียนรู้ภายใต้การวัดและประเมินผลที่มีอย่างต่อเนื่อง

          การวัดและประเมินผลที่ต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหาและพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที


เรียนรู้ภายใต้ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้

          เมื่อมีการเรียนต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี ตามหลักสูตรที่แนะนำให้ ทางแม็ทแอ็ดว้านซ์จะมีการรับรองผลให้ด้วย หากผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทางแม็ทแอ็ดว้านซ์จะให้สิทธิ์ในการเรียนต่อฟรีทันที ช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่อย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้เป็นไปในแบบที่ต้องการ

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com