หลักสูตร เส้นทางสู่อัจฉริยะ (ป.1 - ป.3)


เส้นทางสู่อัจฉริยะ คืออะไร

          คือหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มาให้เรียนอย่างสนุกสนาน ผ่านการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีทักษะทางภาษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดี

จุดเด่นของหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรที่เรียนสนุก แต่ได้ความรู้ครบทั้ง คณิต วิทย์ อังกฤษ
          เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นคนเก่ง
          อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญ
          เรียนเพียงกลุ่มละไม่เกิน 20 คน สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
          แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ทำ จะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
          มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอน ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เหมาะกับใคร

          เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการมีทักษะที่ดี เป็นการเสริมสร้างความพร้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นคนเก่งในภายภาคหน้า

เรียนจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 1.5 ชั่วโมง

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com