ติดต่อเรา

  โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์  
  38 - 40 ถ.จามเทวี  
  ต.เวียงเหนือ อ.เมือง  
  จ.ลำปาง 52000  
  โทร 054-312228  
  mathadvanceschool@hotmail.com  

เวลาทำการ

  เปิดเทอม จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 19.30 น.
    เสาร์ - อาทิตย์ 8.00 น. - 19.00 น.
  ปิดเทอม จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 1ุ6.00 น.
    เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น.
         ** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com