ข้อสอบแข่งขัน

เฉลยคำตอบคณิตศาสตร์ประถมปลายบุญวาทย์ ปี 2559

          แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นข้อสอบที่โรงเรียนบุญวาทย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมปลายได้ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง >>>เฉลยละเอียดกำลังจัดทำ>>>> ส่วนข้อสอบสามารถดูได้ที่ http://www.mathadvanceschool.com/compet.php?id_compet=70
ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com