ข้อสอบแข่งขัน

แบบทดสอบประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ชั้นป.2 ปี 2557 (ส่วนที่1/1)

          เฉลยดังกล่าว เป็นการหาคำตอบตามแนวคิดของทีมงานแม็ทแอ็ดว้านซ์เท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้ง mathadvanceschool@hotmail.com หรือ โทร 054-312228 ทางเราจะนำไปพิจารณา ขอบคุณค่ะ และหากนำไปใช้กรุณาให้เครดิตกับทางเราด้วยนะคะ
ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com