ข้อสอบแข่งขัน

แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์บุญวาทย์ ปี 2557 (ส่วนที่1/2)

          วิธีคิดทั้งหมดเกิดจากทีมงานของแม็ทแอ็ดว้านซ์ ต่างคนต่างทำแล้วนำเอาคำตอบมาเปรียบเทียบกัน เมื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งที่ email. math054312228@hotmail.com หรือ โทร 054-312228 ทางเราจะนำไปพิจารณา ขอบคุณค่ะ>>>เฉลย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com