ข่าวสารและกิจกรรม

เฉลยแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชั้นป.6 ปี 2564 (ส่วนที่1/5)

          เฉลยข้อสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ทีมงานแม็ทแอ็ดว้านซ์ตั้งใจทำเฉลยละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ
ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com