ข่าวสารและกิจกรรม

เฉลย คำตอบ การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 20 ปี 2562

          เฉลยคำตอบ การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 20 ปี 2562 ทีมงานแม็ทแอ็ดว้านซ์ตั้งใจทำเฉลยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ
ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com