ข่าวสารและกิจกรรม

เฉลยคำตอบ ทักษะ คณิตศาสตร์ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย 2651 ป.4 - ป.6

           เฉลยคำตอบ ทักษะ คณิตศาสตร์ ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย 2651 ป.4 - ป.6
ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com