ข่าวสารและกิจกรรม

ปิดเทอมนี้ ติวเข้ม เข้าม.1 จัดเต็มที่สุด

           นอกเหนือหลักสูตรติวเข้มเข้า ม.1 แล้ว แม็ทแอด็ว้านซ์ยังมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 อีกด้วย มีหลักสูตรที่หลากหลาย เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ และความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนย่อมแตกต่างกันด้วย สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mathadvanceschool.com/course.php


ข้อสอบแข่งขัน

     ข้อสอบทั้งหมด แม็ทแอ็ดว้านซ์จัดทำเฉลยขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง: โรงเรียนแม็ทแอ็ดว้านซ์
  38 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ
  อ.เมือง จ.ลำปาง
  52000
โทรศัพท์: 054-312-228
mathadvanceschool@hotmail.com